نمایش دادن همه 10 نتیجه

مخزن افقی پلیمر یارا 15000لیتری

66,976,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 5000لیتری

23,778,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 10000لیتری

44,799,900 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 3000لیتری

12,813,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 2000لیتری

8,624,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 2000لیتر
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 1500لیتری

7,023,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 1500لیتر
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 300لیتری

1,850,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 300لیتر
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 1000لیتری

4,683,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 1000لیتر
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 500لیتری

2,840,000 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 500لیتر
 • جهت :
 • افقی

مخزن افقی پلیمر یارا 100لیتری

871,900 تومان

مشخصات

 • نوع :
 • سه لایه آنتی باکتریال
 • برند :
 • تهران پلیمر یارا
 • کشور سازنده :
 • ایران
 • گنجایش :
 • 100لیتر
 • جهت :
 • افقی