کارت به کارت 

این شیوه تا زمانی که شما رسید واریز رو نفرستادید و از طرف پشتیبانی ما تایید نشده باشد محصول ارسال نخواهد شد.

پرداخت درب منزل

این شیوه تنها در تهران امکان پذیر بوده و کرایه رفت و برگشت حساب میشود.