فروشگاه ما همواره تابع قوانین و در جهت حفظ راحتی و امنیت مشتری کوشیده است و تمام اطلاعات درخواست شده از سوی فروشگاه بدلیل لزوم آن در ثبت سفارش میباشد و هیچگونه استفاده ی دیگری از این اطلاعات نخواهد شد .

همینطور برای ثبت نظر جهت تایید صحت کاربر اطلاعاتی درخواست می شود.